Κύριο περιεχόμενο

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας "Κίνησις Τεχνική"

Η Εταιρεία μας, μια σύγχρονη εταιρεία με έδρα το Αγρίνιο, δραστηριοποιείται στη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Αξίες μας αποτελούν ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η υπευθυνότητα προς τον πελάτη. Είναι ευθύνη μας να κάνουμε τη δουλειά μας σύμφωνα με τα πιο υψηλά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα και πρακτικές.

Σκοπός μας είναι να είμαστε καινοτόμοι.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε τεχνικού έργου και η εκπόνηση με σχολαστικότητα όλων των τεχνικών μελετών από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας μας.

Η αριστεία απαιτεί να ορίσουμε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης, για αυτό στρατηγικός στόχος μας είναι η ανάληψη έργων (σε τοπικό και εθνικό επίπεδο) και η ολοκλήρωσή τους με βελτιστοποίηση τόσο του παραγόμενου προϊόντος όσο και της ταχύτητας ολοκλήρωσής του.