Κύριο περιεχόμενο

Η εταιρεία μας έχει ένα μεγάλο εύρος εργασιών, είτε αυτές αφορούν ιδιώτες είτε Δημόσιους φορείς. Η εμπειρία μας επεκτείνεται και στους 2 τομείς καθότι έχουμε ασχοληθεί και ολοκληρώσει πληθώρα έργων. Σκοπός της “Κίνησις Τεχνική” είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε τεχνικού έργου και η εκπόνηση με σχολαστικότητα όλων των τεχνικών μελετών από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή τους.

 • Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες πυρασφάλειας εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
 • Μελέτη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες πυρασφάλειας εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
 • Μελέτη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες πυρασφάλειας εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
 • Μελέτη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες πυρασφάλειας εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
 • Μελέτη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (κατά EN ISO 9001:2008).
Η Ιδέα
Αξιοπιστία, δημιουργικότητα, καινοτομία, σεβασμός….οι αρχές που διέπουν την εταιρεία μας
Το Πάθος
Ο σχεδιασμός και η μελέτη των αναγκών σας είναι το πάθος μας προς την καινοτομία

Πελάτες

Ιδιώτες
Βιομηχανίες
Δημόσια Έργα

Εργασίες

Μελέτες
Υλοποίηση
Επιβλέψεις

Δραστηριότητες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας
Μελέτες Συστημάτων Ποιότητας
Web Design