Η εταιρεία μας έχει ένα μεγάλο εύρος εργασιών, είτε αυτές αφορούν ιδιώτες είτε Δημόσιους φορείς. Η εμπειρία μας επεκτείνεται και στους 2 τομείς καθότι έχουμε ασχοληθεί και ολοκληρώσει πληθώρα έργων. Σκοπός της “Κίνησις Τεχνική” είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση οποιουδήποτε τεχνικού έργου και η εκπόνηση με σχολαστικότητα όλων των τεχνικών μελετών από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή τους.
  • Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Μελέτες πυρασφάλειας εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
  • Μελέτη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (συνεργεία μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, βιοτεχνικές μονάδες κλπ.)
  • Άδειες λειτουργίας χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Ενεργειακά πιστοποιητικά και ενεργειακές μελέτες.
  • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων υπολογιστών.
  • Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων.
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση συστημάτων τηλεμετρίας.
  • Μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (κατά EN ISO 9001:2008).

Η ιδέα

Αξιοπιστία, δημιουργικότητα, καινοτομία, σεβασμός….οι αρχές που διέπουν την εταιρεία μας

Το πάθος

Ο σχεδιασμός και η μελέτη των αναγκών σας είναι το πάθος μας προς την καινοτομία

Πελάτες

Ιδιώτες
Βιομηχανίες
Δημόσια Έργα

Εργασίες

Μελέτες
Υλοποίηση
Επιβλέψεις

Δραστηριότητα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας
Μελέτες/υλοποίηση συστημάτων Ποιότητας
Web Design

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ktekte/public_html/site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405